1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Засега в Горна Оряховица запазват числеността на общинската администрация

Седем дирекции ще работят през следващия мандат в Община Горна Оряховица. Запазва се досегашната численост от 115 души на администрацията. Новата структура бе одобрена на редовно заседание на общинските съветници. Според досега действащата, съществуваха две дирекции-Обща и Специализирана администрации, включващи общо осем отдела. С новата структура, общата численост на администрацията, включително и тази по кметствата се запазва, но вече няма да има отдели. По този начин се избягва дублирането на функциите на ръководните длъжности, обясни в предложението си кметът инж. Добромир Добрев. Новите дирекции са оптимално структурирани, а числеността им е съобразена с дейностите, които ще се извършват. Структурата предвижда и трети зам. кмет, който ще бъде с ресор „Инвестиционна политика”. На негово подчинение ще бъдат дирекциите „Финансова и счетоводна дейност” и „Местни данъци и такси”. Две дирекции ще са в ресора на зам. кмета по Устройство на територията и строителството. Това са „”Устройство на територията и общинска собственост” и „Строителство и екология”. На подчинение на зам. кмета по Образование, култура, социални, младежки дейности и спорт ще бъде дирекция „Хуманитарни дейности и международни връзки”, също с численост 11 бройки. В ресора на секретаря на Общината попада дирекция „Административно-информационно и правно обслужване”. Досегашният отдел „Местно икономическо развитие и евроинтеграция” се разраства в дирекция и вече ще бъде на пряко подчинение на кмета. Като аргумент за това, градоначалникът посочи важността на усвояване на средства от еврофондове, което в условията на криза е основен източник на финансиране и инвестиции в общината. Поради промени в законодателството, касаещи отпадане на редица разрешителни и лицензионни режими в сферата на търговията, дейностите, осъществявани от досегашния отдел „Стопански дейности” са силно намалели. Това води до отпадането му като отделно структурно звено, а функциите, които се запазват се разпределят в другите дирекции.

На заседанието на Общинския съвет бе одобрен на първо четене и Правилникът за дейността му. Гласувани бяха и заплатите на кмета, председателя на Общинския съвет и кметовете на кметства. Техните възнаграждения се определят според броя на населението по настоящ адрес. Кметската заплата ще бъде в размер на 1 594 лв. Кметовете на Долна Оряховица, Първомайци, Драганово и Поликраище ще получават по 800 лв. 636 лв. месечно са заплатите на кметовете на Върбица, Писарево, Крушето, Правда и Янтра. Възнаграждението на председателя на Общинския съвет ще бъде в размер на 90 % от основната месечна заплата на кмета на Общината.

На сесията бе гласувано и закриването на кметства Горски долен Тръмбеш и Стрелец, тъй като с промените в Закона за административно-териториалното устройство, за да има кметство населението трябва да е над 350 души. Към 21 ноември 2011 г. в Горски долен Тръмбеш живеят 338 човека, а в Стрелец-317.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица