1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нови наредби за прием и за водене на регистър на детските градини действат в Общината

gerb gorna oryahovitsaНова наредба за прием в общинските детски градини прие Общинския съвет в Горна Оряховица. Наредбата определя реда и условията за прием на деца в детските градини на територията на Общината. Нормативният документ е съгласно закона за предучилищното и училищно образование и Наредба №5 за предучилищното образование. Общинската наредба обхваща процесите по кандидатстване, класиране, записване, отписване и преместване на деца от детските градини. Описани са също необходимите документи за кандидатстване, както и обстоятелствата, даващи предимство при прием.

Общинският съвет прие също и наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. В нея се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и условията и реда за водене, поддържане и достъп до него. Регистърът е публичен и се поддържа от Община Горна Оряховица. На вписване в него подлежат всички детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, намиращи се на територията на Общината.

Наредбите са публикувани на интернет страницата на Община Горна Оряховица в раздел „Административни документи”. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица