1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира проект на Община Горна Оряховица, по който ще се реконструира ул. „Иван Момчилов”

DSC 0019Община Горна Оряховица стартира дейностите по проект „Подобряване условията за икономическо развитие”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Реализацията на проекта е в изпълнение на Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие” по Инвестиционен приоритет „Градска среда” от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 за гр. Горна Оряховица. Стойността му е 1 617 530 лв., от които 1 374 900 лв. е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 242 629 лв. – е безвъзмездната финансова помощ от националния бюджет.

Целите и дейностите по проекта бяха представени пред медиите от кмета на Общината инж. Добромир Добрев и от екипа с ръководител инж. Десислава Ганчева.

„Индустриалните зони и индустрията като цяло са приоритетни, както за Общината, така и за региона. Затова и този проект е много важен за нас. Подобряването на инфраструктурата, ще направи тази част на града по-атрактивна и привлекателна за инвеститорите”, коментира инж. Добромир Добрев.

По проекта ще се реконструират 1,156 км. от ул. „Иван Момчилов” – участъка до кръстовището с ул. „Цар Освободител”. Предвижда се асфалтиране, осветление, изграждане на тротоари и разширяване на някои от подходите към фирмите, намиращи се в индустриалната зона.

С подобряване на експлоатационното състояние на улицата ще се изгради достъпна среда за гражданите, ще се подобри околната среда чрез намаляване нивото на фини прахови частици и вредните емисии в атмосферата. Ще се подобри също и достъпът до фирма „Виктория-05” ООД и нейната свързаност с улицата. Ще се въздейства положително и на още 15 фирми в зоната с потенциал за икономическо развитие и на жителите на града, като цяло. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Общинският съвет в Горна Оряховица със свое решение пое ангажимент за устойчивост на проекта и че видът и предназначението на обекта няма да бъдат променян за период не по-малък от 5 години след крайното плащане от Оперативната програма към Общината. По този начин ще продължи положителния ефект върху икономическата дейност на местните фирми, ще допринесе за стимулиране на икономическото развитие и конкурентоспособност в града и общината.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица