1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Десет фирми с оферти за строително монтажни работи по проекта за обновяване на градската среда

DSC 0036Десет фирми са подали оферти за извършване на строително монтажни работи по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” по обособени позиции. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и предвижда реконструкция на пл. „Георги Измирлиев”, на парк „Детски кът” и изграждане на кръгово кръстовище в центъра на града. Кандидатите са от цялата страна. Офертите на фирмите бяха отворени днес от комисия с председател заместник-кметът Деница Коева. На отварянето на офертите присъстваха и представители на седем от фирмите. Комисията има срок за работа 2 месеца.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 4 888 959 лв. без ДДС.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица