1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нова лаборатория откриха в ПГЕЕ ”М. В. Ломоносов”

UntitledНай-новата придобивка в ПГЕЕ ”М. В. Ломоносов” е „Лаборатория по микроконтролерна техника и сградна автоматизация”, която се откри на 30 март 2017 година. Тя е реализирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул” Модернизиране на системата на професионалното образование”, и е осъществена в партньорство и съфинансиране от нашите приятели от фирма”Пасат електроникс”ООД, гр. Горна Оряховица.

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна техника, като са осигурени 13 работни места за провеждане на качествен учебен процес с учениците в сферата на Микроконтролерната техника и Възобновяемите енергийни източници. Нашият партньор фирма ”Пасат електроникс”ООД, гр. Горна Оряховица, спомогна за осигуряването и провеждането на производствената практика на учениците в реална работна среда.

Гости на тържественото откриване бяха: Румяна Костадинова, представител на МОН, Красимира Станчева и инж. Д. Иванова от фирма ”Пасат електроникс”ООД, инж. Таня Димитрова от РУО - Велико Търново, заместник-кметът на Община Горна Оряховица Йорданка Кушева, Милена Николова, директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки”, доц. д-р Митко Господинов и инж. Г. Стефанов от Териториалната организация на научнотехническите съюзи, гр. В. Търново, настоящи и бивши учители  в ПГЕЕ ”М. В. Ломоносов”, ученици.

Гостите бяха посрещнати с песни от красиви лазарки, след което директорът инж. Милена Димитрова и Красимира Станчева прерязаха лентата и откриха новата лаборатория. След приветствените думи на директора гостите пожелаха спорна и плодотворна работа на учениците в новата лаборатория, както и да продължат достойната линия на новатори ломоносовци, започната от първите с ръководител на дейностите по ТНТМ - Михаил Михайлов, който с радост приветства новата придобивка на училището.

С благодарности към екипа, подготвил и  реализирал проекта, завърши официалната част на откриването на лабораторията. След това учениците демонстрираха познания за работа с новата техника и оборудване в лабораторията по различните направления и специалности.

Информация и снимки: ПГЕЕ "М. В. Ломоносов"

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица