1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица кандидатства с проект за създаване на социално предприятие

DSC 0053Община Горна Оряховица ще кандидатства с проект за създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности”. Предложението бе гласувано на последната сесия на Общинския съвет. Проектът ще бъде финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Процедурата има за цел да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната социална интеграция в сферата на социалната икономика. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. 
С реализирането на проекта ще се осигури обучение и подкрепа в реална трудова среда за 19 души. Назначените ще реализират дейности по почистване, подобряване на околната среда, поддръжка на паркове и пр. в град Горна Оряховица и съставните селища на общината. 
Прогнозната стойност на проекта е 203 560 лв. безвъзмездна финансова помощ. Предвидено е проектът да продължи 16 месеца, като подкрепата за осигуряване на заетост ще бъде за период от 12 месеца. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица