1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Програма Достъп до информацията класира Община Горна Оряховица в първите 20 по прозрачност

изтеглен файлОбщина Горна Оряховица е класирана на 13 място сред общините в България по активна прозрачност от Програма Достъп до информацията. В периода 7 февруари – 31 март 2017 ПДИ е прегледала и оценила 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

В класацията на интернет сайтовете на общините, Община Горна Оряховица е поставена на 13 място от 265 сайта на общински администрации и на 18 място сред 566 сайта на институции в страната. Според оценката на ПДИ активната прозрачност на Община Горна Оряховица се подобрява. През 2016 г. Горна Оряховица е класирана на 29 място сред 265 общини и на 44 място сред 568 институции.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица