1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Премахнато бе дървото от двора на Общината

DSC 0006Чинарът, който се намираше в двора на Общината бе премахнат, тъй като съществуваха предпоставки за нанасяне на материални щети на сградата и се застрашаваше сигурността на преминаващите граждани към Центъра за информация и услуги.

В двора на общинска администрация ще бъде засадена подходяща за дадените условия растителност.

Дървото, което се намираше в двора на общинска администрация, няма нужното отстояние до външните стени на административната сграда. Дърветата от сем. Platanaceas (Чинарови) са взискателни към светлината и затова в природата се срещат главно край бреговете на реки и в други влажни места. Достигат от 30 до 50 м. височина и изискват голяма хранителна площ на кореновата система. Разположението на кореновата система в ширина обикновено превишава височината на надземната част. Поради взискателността си към светлината и развитието на мощна и широка коренова система, дърветата се засаждат в парковете като декоративен вид. Мястото, на което беше засаден чинарът бе неподходящо, тъй като той е светлолюбиво и топлолюбиво растение, а достъпът на светлина до дървото беше ограничен, поради близостта му до фасадата на сградата. Заради недостатъчното слънцеогряване, чинарът беше с нарушена симетрия и беше наклонено към северната част на сградата. Поради трудното поддържане и невъзможността за използване на подходяща техника, през годините на дървото са окастряни и почиствани клони от източната страна, тъй като там е било възможно. Неравномерно окастряне и оформяне на короната, в годините бе довело до натежаване на срещуположната част.

Под двора на общинска администрация е разположен гараж и други приземни помещения. С течение на времето, предвид физиологията на кореновата система, е увредена конструкцията на сградата. Клоните на дървото бяха разклонени, просъхнали, начупени и опираха фасадата на Общината, което при лоши метеорологични условия бе предпоставка за нанасяне на материални щети на сградата и застрашаваше сигурността на преминаващите граждани към Центъра за информация и услуги.

Това е записано в протокола на комисията, извършила оглед на място на дървото.

С премахването на чинара, както и с почистването на района след това бе ангажирано Общинско предприятие „Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване”. Отрязаната дървесина ще бъде използвана за нуждите на Общинското предприятие (отопляване на оранжериите с цветни разсади).

За по-естетичен вид, запазване на екологичното равновесие и съхраняване на зелената система, в двора на Общината ще бъде засадена растителност, подходяща за дадените условия.

DSC 0053

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица