1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Екип от четири институции провежда археологическо издирване на територията на община Горна Оряховица

IMG 0567В рамките на месец април ще бъде изследвана територията западно от град Горна Оряховица около крепостта „Ряховец” по нов за България археологически метод на обхождане, чрез тотално покритие на територията и използването на географска информационна система. Екипът ръководен от доц. д-р Бони Петрунова от НАИМ – БАН, представители на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Исторически музей – Горна Оряховица и специалисти от катедра „География” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е финансиран по проект за обновяване на информационната система „Археологическа карта на България”.

Археологическото издирване има за цел локализирането на нови обекти и осъвременяването на информацията на вече известни такива, чрез съвременни методи. За целта се използват няколко GPS станции, статистическа обработка на откритите материали върху изследваната територия и наслагване на получената информация върху географски и ортофото карти. Получената информация ще обогати и осъвремени базата данни в археологическата карта на България за община Горна Оряховица. За първи път ще бъдат направени и детайлни ортофото карти чрез заснемане с дрон върху локализираните при изследването обекти, върху които ще се бъде наложена информацията придобита при обхождането.  По този метод в рамките на 1 седмица е проучена територия от над 1000 декара, като са локализирани четири нови обекта от тракийската и римската епохи и от времето на Второто българско царство.

Информация: Исторически музей - Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица