1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

7 публични регистъра, поддържани от Министерството на икономиката улесняват граждани и фирми

logo bg7 публични регистъра, поддържани от Министерството на икономиката могат да ползват физическите и юридически лица. Целта им е да се намали административната тежест на фирмите и гражданите, информира с писмо до Областния управител, препратено до кметовете на общините от областта, министърът на икономиката Емил Караниколов. Министерството поддържа:

-публичен регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство;

-публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 1;

-публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 2 и Категория 3;

-публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба;

-публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба;

-регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по закона за виното и спиртните напитки;

-публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на ЕС, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене.

Регистрите са достъпни на интернет страницата на министерството http://www.mi.government.bg/bg/themes-c305.html и могат да се ползват при изпълнение на административни услуги, за които се изисква информация, съдържаща се в тях.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица