1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Археологическата експозиция в горнооряховския музей ще бъде обновена с проектно финансиране

arheologia muzeiПроект на Исторически музей – Горна Оряховица за 11 625 лв. е сред одобрените от Министерство на културата на сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. Предложението, озаглавено „Пазители на миналото, творци на настоящето, посланици на бъдещето”, ще бъде субсидирано по Тема 1 – дейности по опазване и представяне на движимо културно наследство.

         Като основни дейности в проекта са заложени ремонт на зала „Археология”, закупуване и монтиране на ново експозиционно оборудване, както и монтиране на интерактивен пъзел за посетители. С реализирането на предвидените строително-монтажни работи постоянната археологическа експозиция ще придобие модерен облик и ще позволи включването на по-ценните находки от подновените през 2015 г. разкопки на крепостта Ряховец. В обновената зала ще намерят място и предмети с научна стойност, съхранявани към момента в хранилището на музея и недостъпни за посетителите. Освен положителните промени в представянето на експонатите, новите съоръжения същевременно ще създадат благоприятна среда за съхраняване на движимото културно наследство. Чрез интерактивния пъзел с фотоси от археологическите проучвания ще се обогати работата с най-младите посетители, започната с инициативите „Семейна събота в музея” и „Археологическа школа”.

         Постоянната археологическа експозиция на музея не е обновявана от 1995 г. Тогава са поставени експонатите от последните за миналия век теренни разкопки на крепостта Ряховец и некрополите край с. Янтра.

         Предвижда се строително-монтажните дейности по проекта да започнат на 25 септември и да приключат до края на месец ноември 2017 г. Поради тази причина в посочения период Исторически музей – Горна Оряховица временно ще ограничи достъпа на посетители до постоянните експозиции.

Информация: Исторически музей - Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица