1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЦОП - Горна Оряховица отново се включи в националната информационна кампания за осиновяването

21389138 362163574242981 1738048553 oЗа втора поредна година Центърът за обществена подкрепа в Горна Оряховица се включи в националната кампания за осиновяването, инициирана от Българска асоциация „Осиновени и осиновители” (БАОО). На 25 септември БАОО стартира Информационни седмици за осиновяването, които ще продължат до 9 октомври в цялата страна.

Днес екипът на Центъра за обществена подкрепа проведе тематична работна среща, тъй като 29 септември се отбелязва като информационен ден по въпросите свързани с осиновяването. На срещата в Горна Оряховица бяха обсъдени законодателни норми за защита правата на деца и родители в посока регламентирането на целеви отпуск за осиновяване, независещ от възрастта на детето. Дискутиран бе въпросът, касаещ правото на осиновените хора да получат достъп до информация за техния произход, както и готвените изменения в Семейния кодекс. Анализирана бе работата на ЦОП през изминалата година със семейства кандидат-осиновители. На срещата, екипът на ЦОП взе решение да организира срещи на родители, осиновили деца, кандидат-осиновители и специалисти под мотото на кампанията „Влез в обувките на осиновителя!“

Психологът на Центъра Светлана Хинкова представи предизвикателствата, пред които се изправя семейството с появата на малкото човече и възможните начини за справяне в кризисни ситуации, както и къде да потърси помощ и подкрепа. Обсъден бе и въпросът за групите за взаимопомощ като изключително ценна опора в родителстването и споделянето на опит.

„В резултат на кампанията, постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца и кандидат- осиновители, които взаимно се подкрепят и обменят добри практики за отглеждане и възпитание на децата. Работи се за толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към осиновените и техните родители. Убедени сме, че осиновяването не е срамен акт, а нещо прекрасно, което трябва да се споделя и показва. Искаме срещу думата „осиновяване“ в речника да стои думата „любов“, защото осиновяването е именно това”, коментира директорът на ЦОП – Горна Оряховица Светла Панева.

Центърът за обществена подкрепа продължава Информационната кампания, ще бъдат организирани събития, свързани с осиновяването и през ноември.

Центърът за обществена подкрепа в Горна Оряховица предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца. Предлага консултации и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Предоставяните услуги са напълно безплатни за потребителите.

Център за обществена подкрепа в Горна Оряховица се намира на ул. „Вичо Грънчаров” №9а. Гореща телефонна линия: 0882 165 368.

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица