1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общественият съвет по въпросите на културата при Община Горна Оряховица проведе първото си заседание

DSC 0919Общественият съвет по въпросите на културата и закрила на културното наследство при Община Горна Оряховица проведе първото си заседание. Съветът е утвърден със заповед на кмета инж. Добромир Добрев. Негов председател е заместник-кметът Йорданка Кушева, която е с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“.

В състава на Обществения съвет влизат представители на общинска администрация, културни институции и организации, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Целта на Съвета е да предлага мерки за постигане на общинската политика в сферата на културата и закрилата на културното наследство, и да създава условия за широк дебат по въпросите на културата.

Функциите на Съвета са да информира и изработва становища по важни и актуални въпроси за развитието на културата и дейности, свързани с опазване на културното наследство, които се реализират на територията на общината; да изработва предложения и препоръки по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата; да съдейства за координацията на дейностите на културата на територията на общината. Общественият съвет ще участва още при разработването на специфични за сектора нормативни документи и подзаконова нормативна уредба; ще съдейства за разработване и реализиране на годишния календар на събитията в духовната сфера на Община горна Оряховица; ще подпомага администрацията и общинските структури при подготовката на предложения и становища, които подлежат на разглеждане и обсъждане от Общинския съвет; ще излъчва експерти за работа на специализираните комисии, които администрацията организира по въпросите на културата и свързани с опазване на културното наследство.

На първото си заседание, което бе ръководено от заместник-кмета Йорданка Кушева, членовете на Обществения съвет приеха правилата за работа на Съвета, разгледаха и обсъдиха проекта за годишен календар на събитията в духовната сфера на Общината за 2018 г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица