1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Кръгла маса за професионалното образование домакинства ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ в Горна Оряховица

DSC02470 6Професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт, както и настоящето и бъдещето на железничарската професия, бяха дискутирани по време на кръгла маса, чийто домакин бе ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ в Горна Оряховица. На форума присъстваха представители на професионалните гимназии по железопътен транспорт, държавни институции и ведомства, РУО - Велико Търново, Община Горна Оряховица, ръководители на железопътни поделения, ръководители „Човешки ресурси“ на „Холдинг БДЖ”, ДП НКЖИ, частни превозвачи и др.

Участниците в кръглата маса обсъдиха състоянието и тенденциите за развитие на професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. Дискутиране бе необходимостта от кадри за железопътния транспорт на регионално и национално ниво.

Представени бяха добри практики за подкрепа на транспортното образование и професионалната реализация. Всички участници се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието в полза на завършващите ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров”. Повдигнати бяха важни въпроси за практическата насоченост на обучението и професионалната подготовка на младите специалисти. Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите се изисквания.

Информация и снимки: ПГЖПТ "Н. Й. Вапрцаров" 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица