1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Военно формирование 22 160 – Плевен набира желаещи за курс по Начална военна подготовка

sn.InternetВоенно формирование 22160 - Плевен през 2018 г. ще проведе курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р.България в следните периоди:

- от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.

- от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

Желаещите могат да подават заявления във Военно окръжие Велико Търново или офиса за водене на военен отчет в община Горна Оряховица.

Изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Справки и информация на телефони: 062 62 04 00; 0882 552 013; 0618 6 09 95 или 0887 882 373.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица