1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстои откриване на обновената и модернизирана ДГ "Елена Грънчарова" в Горна Оряховица

europe flagПроект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01 europe OPRR „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

      Община Горна Оряховица

На 15.01.2018 г. от 11.30 ч. официално ще бъде открито, обновеното и модернизирано детско заведение ДГ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица, което се реализира  по проект  BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Този документ е създаден в рамките на Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

IMG 4505

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (otkrivane_El.Gran4arova-anons.pdf)Информация за предстоящо откриване на обновената ДГ "Елена Грънчарова"Връзки с обществеността464 Kb 8.01.2018 14:32

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица