1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Възстановява се водоподаването от шахтови кладенци на „БДЖ – ПП“ в кв. Гарата

vodaНа основание на Заповед № КД-О-ОЗ-30/05.01.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, се отменя частично Заповед № КД –О-ОЗ-30/31.10.2017 г. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД и се възстановява водоподаването от шахтови кладенци № 5, 6 и 7. Това информира директорът на Поделението за пътнически превози Савадор Ганчев.

Поради недостиг на количеството вода от тези кладенци е възможно въвеждането на режим на водата както следва:

Сутрин: от 09.00 ч. до 11.00 ч.

Следобед: от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Вечер: от 23.00 ч. до 04.00 ч.

От Поделението за пътнически превози поднасят извинения на абонатите на водоснабдителната система на „БДЖ – ПП“ ЕООД и ги приканват да се присъединят към новоизградената водоснабдителна система на ВиК „Йовковци“ ООД – Велико Търново. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица