1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Кадастралната карта на Горна Оряховица е обявена в Държавен вестник

agkk logoИзготвената кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Горна Оряховица са обявени в бр. 12 от 2018 г. на Държавен вестник. Заинтересованите лица могат да разглеждат КККР на гр. Горна Оряховица на сайта на АГКК www.cadastre.bg или на място в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, ул. „Цар Теодор Светослав” № 59, ет.4.

Писмени възражения по тях могат да бъдат направени пред Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново в 30-дневен срок от датата на публикуване в Държавен вестник (до 08.03.2018 г.).

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица