1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

В Горна Оряховица експериментално монтираха електростатичен филтър за фини прахови частици

2В Горна Оряховица монтираха експериментално електростатичен филтър за фини прахови частици 10. Това е дейност предвидена в предпроектните проучвания, които Общината прави тази година във връзка с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Филтърът бе монтиран преди две седмици върху индивидуална горивна инсталация на къща. Иновативната инсталация действа на принципа на електростатиката - под малко напрежение се създава вихър в комина и улавя фините прахови частици от 2 до 10 микрона. Работи на ток, а месечната максимална мощност на консумираната ел. енергия е 30 вата. Разходът на ток за един отоплителен сезон е около 7-8 лв. Доказаната ефективност на филтъра е над 95 %. Монтира се в горната част на комина, като не влияе по никакъв начин на помещенията в дома или на хората. Когато филтъра работи, през комина реално излиза основно пара, като няма значение дали отдолу има печка, камина или друго съоръжение за отопление на твърдо гориво. Поддръжката на съоръжението е много лесна – почистване на комина веднъж в годината.

Поставянето на филтри на комините е една от мерките заложени в Плана за действие към програмата на Общината за подобряване качеството на атмосферния въздух. Очаква ес мярката да бъде финансирана по ОП „Околна среда“ през втората половина на 2018 г. За прилагането на мярката не се изисква адаптация на домакинството към нови условия и би се приело много лесно и безпроблемно от гражданите. Изследванията сочат, че дори да се подменят старите отоплителни уреди с по- нови, отделянето на ФПЧ10 се намалява, но не се елиминира, но при комбинацията с монтаж на филтрираща система директно върху изпускателното устройство, ефективността е максимална.

Горна Оряховица е една от общините, с нарушено качество на атмосферния въздух в България, която е предвидено да получи безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински устройства на твърдо гориво, и поставяне на филтри за прахови частици.

Най-сериозният проблем по отношение качеството на въздуха в Горна Оряховица е замърсяването с ФПЧ10, което се наблюдава само през отоплителния сезон. Анализите показват, че между 50 и 60% от населението на страната използва твърди горива (дърва и въглища) за отопление, като намаляването на този процент е трудно постижимо, най-вече поради икономически и социални причини. В тази връзка община Горна Оряховица инвестира в разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

В рамките на това проучване, Общината разработи и разпространи сред гражданите над 600 анкетни карти, с цел да установи готовността им да участват в изпълнение на предложените мерки срещу замърсяване на въздуха от битовото отопление.

Друга мярка, която Общината изпълнява ежегодно е залесяване на междублоковите пространства. Тази година бе дадена възможността на гражданите сами да изберат видовете дръвчета и храсти, които да бъдат засадени около домовете им, както и да се грижат за тях.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица