1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Областният управител разпореди повишено внимание към нивата на водните басейни

oaОбластният управител проф. д-р Любомира Попова разпореди със свое писмо, от 06 март 2018 г., повишено внимание към нивата на водните басейни, наблюдение и изпълнение на указанията на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ във връзка с предупрежденията за сериозен приток на водни маси в язовирите и повишаване на нивата в речните корита в страната.  
Създадена е необходимата организация, кметовете на общини своевременно да получават актуална метеорологична прогноза, указанията на компетентните органи, както и данни за състоянието на комплексните и значими язовири на територията на областта и страната.
Разпоредено е да се предприемат мерки за проследяване на водните нива на язовирите на територията на съответната община. 
В Областна администрация - Велико Търново постъпва информация от общините, че е създадена необходимата организация и има готовност за действия при усложняване на обстановката. Наблюдават се водните нива в рисковите участъци, има осигурени чували с пясък за изграждане на диги при необходимост. Язовирите са със свободен обем и осигурена нормална проводимост на речните корита.
Язовир "Йовковци" се изпуска контролирано между 4 куб. м./сек. и 15 куб. м./сек., за да се осигури плавен оток на река Веселина.  Няма постъпили сигнали за критични нива на водни басейни. 
Областният управител обменя информация с колегите си от съседните области, както и с всички териториални структури.

Информация: Областна администрация - Велико Търново

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица