1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Иновативен проект на Горна Оряховица и Рошиори де Веде ще се финансира по програма Румъния-България

sn.MRRBИновативен в областта на туристическия подход проект на общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде е одобрен за финансиране по програма INTERREG V-A Румъния-България. Информацията бе оповестена на десетото заседание на Комитета за Наблюдение, което се състоя във Велико Търново и бе съпредседателствано от зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова. По време на заседанието беше одобрен списък с 85 проекта, от които 14 по Приоритетна ос 1 - Добре свързан регион, които ще са съсредоточени върху насърчаването на устойчиви транспортни системи и премахването на задръстванията в големите инфраструктурни мрежи, 55 по Приоритетна ос 2 - Зелен регион, които целят опазването, популяризирането и устойчивото развитие на културното и природното наследство в румънско-българската трансгранична зона и 16 по Приоритетна ос 3 - Безопасен регион, които ще насърчават адаптирането към изменението на климата и подобряване на съвместното управление на превенцията на риска в трансграничния регион.

Съвместният проект на общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде е по приоритетна ос 2 – „Зелен регион“. Концепцията на проекта е свързана с културното наследство на двете общини и неговото представяне. Партньорите целят привличане на туристи и разработване на алтернативни форми на туризъм. Целта на проекта, в който водещ партньор е Горна Оряховица, е да се подобри устойчивото използване на обектите от културното наследство в трансграничния регион. Идеята е да се увеличи броя на туристите чрез използване на иновативните инструменти на информационните технологии, както и нов подход за предоставяне на услуги в туризма, чрез внедряване на ИТ съоръжения и високотехнологични методи за рекламиране на трансграничния регион. Предвижда се създаването на два иновативни виртуални музея със съвременно оборудване. По този начин чрез проекция на 3D видеоклипове ще се повиши интереса към културните и природни забележителности на региона.

Проектът е нововъведение в областта на туристическия подход в трансграничния регион. И двете общини имат нужда от новаторски подход в рекламиране на богатото им културно наследство, за да привличат туристи през цялата година. Общият бюджет на проекта е 1,4 млн. евро, като той ще бъде разпределен между двете общини партньори.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица