1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за предстоящо начало на обновяване сградата на Дирекция "Социално подпомагане"

europe flagОбщина Горна Оряховица организира europe OPRRофициална церемония „Първа копка“ с която ще започне изпълнението на обект: „Основен ремонт/обновяване /въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица“ договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01. Церемонията ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11.00 ч. на мястото на обекта.

Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Административния договор за изпълнение на проекта е сключен на 18.04.2017г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (parva_kopka_dsp.pdf)Информация за церемония "първа копка"Връзки с обществеността590 Kb15.06.2018 08:57

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица