1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация относно инцидента в ДГ „Бодра смяна“

По повод станалия в края на миналата седмица инцидент в ДГ „Бодра смяна“, при който пострада 4-годишно дете, от Община Горна Оряховица са предприети незабавни законови действия. Взети са писмени обяснения от директора на ДГ „Бодра смяна“ Жанета Иванова-Атанасова. След депозирането им в деловодството на Общината, е започната процедура по дисциплинарно наказание по Кодекса на труда. В кратък срок за изясняване на случая ще бъдат събрани сведения и становища от експерти, Обществения съвет към детската градина и Регионалното управление на образованието – Велико Търново, след което ще се предприеме налагане на законова санкция съгласно Кодекса на труда.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица