1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общината кандидатства пред „Красива България“ за подмяна на два асансьора в МБАЛ „Св. Иван Рилски“

1 modifiedС проект за подмяна на два асансьора в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Община Горна Оряховица ще каниддатства в извънредната кампания, обявена от „Красива България”. Предложението бе одобрено от общинските съветници на извънредна сесия, свикана заради кратките срокове за представяне на предложенията. Извънредната кампания на „Красива България” събира проектни предложения по мярка „Осигуряване на достъпна среда в обществени сгради”.

В следствие на интензивната употреба, асансьорите в Болницата са силно амортизирани, физически и морално остарели. Трудно се намират части за тях и поддръжката им е затруднена и много скъпа. В същото време често стават аварии, което затруднява работата на здравното заведение, както и достъпа на пациентите.

Проектът „Подмяна на асансьорни уредби в МБАЛ „Св. Иван Рилски” предвижда монтирането на два нови асансьора и стойността му е 120 000 лева. Общината трябва да осигури 12 000 лева собствено финансиране и да поеме ангажимент да не променя предназначението на обекта за най-малко 5 години, както и да поддържа новите асансьори след изпълнението на проекта.

Това е вторият проект, отнасящ се до Болницата в Горна Оряховица, с който Общината кандидатства пред „Красива България”. На редовната й сесия по-рано тази година бе одобрен проект за ремонт на втория етаж от южното крило на лечебното заведение.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица