1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПУДООС одобри проекта на Общината за рекултивация на сметището

20161031 143731Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри проекта на Община Горна Оряховица за рекултивация на общинското депо за битови отпадъци, което се намира в местността „Бабенец“. Сметището беше закрито през септември 2016 г. и от тогава битовите отпадъци се извозват в Регионалното депо в Шереметя.

Сега ПУДООС отпуска близо 4,2 млн. лв. за техническа рекултивация на общинското сметище. Тя включва изкопни дейности на стари отпадъци, предепониране, изграждане на газоотвеждаща система с 6 газови кладенеца, полагане на бентонитова геомембрана за хидроизолация, изграждане на канавки за повърхностно отводняване, доставка и полагане на хумусни земни маси.

След техническата, ще се направи и биологична рекултивация, която ще е изцяло за сметка на Общината. Сумата възлиза на 106 хил. лв., а средствата са от натрупаните през годините отчисления, които Общината плаща към РИОСВ - Велико Търново по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. Самата биологична рекултивация ще се извърши в продължение на три години и включва доставяне на тревни смески, подготовка на почвата – култивиране, брануване и подравняване, поливане и косене на тревата.

В момента се изготвя документацията за избор на изпълнител на посочените дейности, която също трябва да бъде одобрена от ПУДООС, а след това предстои обявяването на обществената поръчка.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица