1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Всички хотелиери трябва да се регистрират в Единната система за туристическа информация

estiОбщина Горна Оряховица съобщава на заинтересованите лица, че Министерство на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/ и към нея поетапно се включват със свои профили лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта / ЛИДО, хотелиер/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери , включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости , къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/ Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/. За улеснение на хотелиерския бранш пре рагръщането на експлоатацията на системата, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.

Видеообучения: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица