1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

“ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ в ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“

ПО ПРОЕКТ № ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

 

 

 

 

Обявление за приключване на договор 24.04.2020Г.
Договор 18.02.2019г.
Обявление за възложена поръчка 18.02.2019г.
Решение
14.01.2019г.
Доклад
14.01.2019г.
Протокол 3
14.01.2019г.
Протокол 2
14.01.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
08.01.2019Г.
Протокол №1
17.12.2018г.
приложение №1 05.11.2018г.
образци 05.11.2018г.
еедоп-образец 05.11.2018г.
кс 05.11.2018г.
проект на договор 05.11.2018г.
техническа спецификация 05.11.2018г.
методика за оценка 05.11.2018г.
документация 05.11.2018г.
обявление за поръчка 05.11.2018г.
рЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 05.11.2018г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица