1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: " Хляб и хлебни изделия ";

Обособена позиция № 2: " Мляко и млечни произведения ";

Обособена позиция № 3: " Захар и захарни изделия";

Обособена позиция № 4: " Месо и месни продукти ";

Обособена позиция № 5: " Риба и рибни продукти ";

Обособена позиция № 6: " Плодове и зеленчуци ";

Обособена позиция № 7: " Консерви ";

Обособена позиция № 8: " Варива,подправки и други "

 

21.11.2018г.

 

 

 

Обявление за приключване на договор ОП2  03.08.2020г.
Обявление за приключване на договор ОП8  03.08.2020г. 
Обявление за приключване на договор ОП7  03.08.2020г. 
Обявление за приключване на договор ОП6  03.08.2020г. 
Обявление за приключване на договор ОП5  03.08.2020г. 
Обявление за приключване на договор ОП4  03.08.2020г. 
Обявление за приключване на договор ОП3 03.08.2020г.
Обявление за прекратяване на договор ОП1 10.07.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№1
19.04.2019г.
Договор за ОП№1 с приложения
19.04.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№2,№3,№4,№5,№6,№7 и №8
15.04.2019г.
Договор за ОП№8 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№7 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№6 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№5 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№4 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№3 с приложения
15.04.2019г.
Договор за ОП№2 с приложения
15.04.2019г.
Решение
13.02.2019г.
Доклад
13.02.2019г.
Протокол №3
13.02.2019г.
Протокол №2
13.02.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
07.02.2019г.
Протокол №1
25.01.2019г.
Образци
23.11.2018г.
е-ЕЕДОП - образец
23.11.2018г.
КС
23.11.2018г.
Информационен бюлетин на Държавна комисия по стоковите борси и тържища към 23.11.2018г. 23.11.2018г.
Списък на второстепенни разпоредители
23.11.2018г.
Проект на Договор за всички позиции
23.11.2018г.
Техническа спецификация за всички позиции
23.11.2018г.
Документация 23.11.2018г.
Обявление за поръчка 23.11.2018г.
Решение за откриване на процедура 23.11.2018г.

 

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица