1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Автобусна линия Пловдив - Горна Оряховица

12.07.2019г.

"Обществен превоз на пътници по автобусна линия от утвърдената Републиканска транспортна схема от квотата на Община Горна Оряховица : Пловдив – Горна Оряховица, съгласно маршрутно разписание № 4101"

Обявление за възложена процедура  24.09.2019г. 
Приложения към договор  24.09.2019г. 
Договор  24.09.2019г. 
Решение 05.09.2019г.
Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 05.09.2019г.
Протокол №3 05.09.2019г.
Протокол №2 05.09.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 30.08.2019г.
Протокол 1  26.08.2019г. 
ЕЕДОП 16.07.2019г.
Образци 16.07.2019г.
Проект на договор 16.07.2019г.
Техническа спецификация 16.07.2019г.
Методика за оценка 16.07.2019г.
Документация 16.07.2019г.
Обявление за поръчка  15.07.2019г. 
Решение за откриване на процедура 15.07.2019г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица