1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици и пътища на територията на Община Горна Оряховица"

13.12.2019г.

„Ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Горна Оряховица, стопанисвани от Община Горна Оряховица"

Конкретен договор №19 23.05.2024г.
 Конкретен договор №18 18.04.2024г. 
Конкретен договор №17 28.03.2024г.
Конкретен договор №16 26.01.2024г.
Конкретен договор №15 11.10.2023г.
Конкретен договор №14 03.10.2023г.
Конкретен договор №13 25.09.2023г.
Конкретен договор №12 24.08.2023г.
Конкретен договор №11 31.07.2023г.
Конкретен договор №10 05.07.2023г.
Конкретен договор №9 12.04.2023г.
Конкретен договор №8 09.01.2023г.
Допълнително споразумение и приложения 29.12.2022г.
Конкретен договор №7 17.11.2022г.
Конкретен договор №6 09.08.2022г.
Конкретен договор №5 20.07.2022г.
Конкретен договор №4 13.12.2021г.
Конкретен договор №3 15.07.2021г.
Конкретен договор №2 15.06.2021г.
Конкретен договор №1 20.04.2021г.
Обявление за възложена поръчка 01.06.2020г.
Рамково споразумение 01.06.2020г.
Съобщение на основание §13, ал.2 от ЗР на ЗИДЗМДВИП 21.04.2020г.
Решение  06.04.2020г. 
Доклад  06.04.2020г. 
Протокол №3  06.04.2020г. 
Протокол №2 06.04.2020г.
Съобщение цена 19.02.2020г.
Протокол №1 30.01.2020г.
ЕЕДОП 23.12.2019г.
Образци  23.12.2019г. 
Проект на конкретен договор  23.12.2019г. 
Проект на Рамково споразумение  23.12.2019г. 
Техническа спецификация  23.12.2019г. 
Документация  23.12.2019г. 
Обявление  23.12.2019г. 
Решение за откриване 23.12.2019г.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица