1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Доставка на електрическа енергия"

05.06.2020г.

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за периода 2020/2021 г."

 

Обявление за изпълнен договор 06.01.2022г.
Обявление за възложена  09.11.2020г. 
Приложение 2 09.11.2020г.
Приложение 1 09.11.2020г.
Договор  09.11.2020г. 
Решение за избор на изпълнител  24.09.2020г. 
Доклад  24.09.2020г. 
Протокол №3  24.09.2020г. 
Протокол №2 24.09.2020г.
Съобщение за отваряне на цена 15.09.2020г.
Протокол №1 07.08.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение 18.06.2020г.
ЕЕДОП-образец  10.06.2020г. 
Образци  10.06.2020г. 
Проект на договор  10.06.2020г. 
Техническа спецификация  10.06.2020г. 
Документация  10.06.2020г. 
Обявление 08.06.2020г.
Решение 08.06.2020г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица