1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Събиране на оферти с обява

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 Превоз на потребители на социални услуги“, по обособени позиции
2 Предоставяне на далекосъобщителни услуги за периода 2020/2022г.
3 „Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника; доставка ..
4 "Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти"
5 Подмяна на пет броя автобусни спирки в гр. Горна Оряховица и един брой в с. Първомайци
6 „Доставка на техника за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет“ по обособени позиции
7 „Доставка на хартия;доставка на канцеларски материали и консумативи 2020г.
8 „Доставка на хартия;доставка на канцеларски материали и консумативи 2020г.
9 "Предоставяне на услуга по застраховане по обособени позиции"
10 "Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет" по обособени позиции:
11 Доставка на почистващи препарати и материали, за нуждите на Община Горна Оряховица
12 Упражняване на строителен надзор за обект:Рекултивация на ДБО , местност ,, Бабенец ‘‘
13 "Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Горна Оряховица"
14 Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост
15 Осигуряване на достъпна среда в сградата на МБАЛ ,,Свети Иван Рилски ‘‘ – гр.Горна Оряховица
16 Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.040-0056-C01
17 "Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж"
18 Подготовка на документация за кандидатстване по проект
19 Реализация на мерки за информация и публичност на дейността на Община Горна Оряховица
20 Изпълнение на дейности за информация и комуникация по Проект: BG16M1OP 002-5.002-0017

Страница 1 от 4

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица