1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на природен газ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет

"Доставка на природен газ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за периода 2017/2018 г."

 

 

Обявление за възложена поръчка 28.03.2018г.
Решение за прекратяване 14.03.2018г.
 Решение за откриване на процедура 20.12.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица