1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители 2017г.

"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет, както следва: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за периода 2017/2018 г."

 

Обявление за приключване на договор 15.08.2019г.
Обявление за възложена поръчка 20.04.2018г.
Договор и Приложение №1 20.04.2018г.
Решение за откриване на процедура 21.12.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица