1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски контрол

Упражняване на авторски контрол по време на изпълнение на строително - монтажните работи за Обект: " Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ"Първи юни"

 

 

Обявление за възложена поръчка 03.05.2019г.
Договор с приложения 03.05.2019г.
Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП 02.04.2019г.
Решение за откриване на процедура 28.02.2019г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица