1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски контрол за обект:Рекултивация на ДБО местност ,,Бабенец''

,, Упражняване на авторски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ за обект:

,, Рекултивация на депо за битови отпадъци, местност ,, Бабенец ‘‘, Община Горна Оряховица ‘‘

14.10.2019г.

 

 

 

Обявление за възложена поръчка 10.02.2020г.
Договор и приложения 10.02.2020г.
                   Решение                               14.10.2019г.                                            

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица