1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица"

11.06.2020г.

„Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за четири отоплителни сезона"

Обявление за приключил договор и Анекс  08.08.2022г. 
Обявление за приключил договор и Анекс  08.08.2022г. 
Обявление за приключил договор и Анекс 08.08.2022г.
Обявление за възложена  19.08.2020г. 
Договор ОП3  19.08.2020г. 
Договор ОП2  19.08.2020г. 
Договор ОП1  19.08.2020г. 
Решение за откриване на процедура 11.06.2020г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица