1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Основен ремонт на обекти по обособени позиции:ОП1 и ОП2

”Основен ремонт на обекти по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на отоплителна инсталация на кметство гр.Д.Оряховица“ ;
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на клуб на пенсионера с.Драганово“

 

Обявление за приключил Договор за ОП 2 15.01.2019г.
Договор по ОП №2 07.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП №2 07.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП №1 02.01.2019г.
Решение за прекратяване на ОП №1 13.12.2018г.
Решение  13.12.2018г.
Доклад 13.12.2018г.
Протокол 13.12.2018г.
Покани за ОП №1 и ОП №2 26.11.2018г.
Решение за откриване на процедура 26.11.2018г.
 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица