1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Пазарни консултации

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 Доставка на ел. енергия за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет"
2 „Изграждане на покрит пазар с паркинг“
3 Създаване на Кризисен център по Проект BG161РО001/5-2/2012/037
4 "Извършване на строително монтажни работи по Проект"
5 "Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет"
6 Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица
7 Доставка на автомобили за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет
8 „Изграждане на обекти“ по обособени позиции 2020г.
9 "Охрана на обекти на бюджетна издръжка по обособени позиции"
10 Доставка на хранителни продукти по 8 /осем/ обособени позиции
11 Основен ремонт на общински пътища по обособени позиции
12 "Предоставяне на юридически услуги"
13 „Отпечатане, пликоване и доставка на съобщения до данъчно задължени лица”
14 "Предоставяне на услуга по застраховане по обособени позиции"
15 "Ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици и пътища на територията на Община Горна Оряховица"
16 "Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или Оценка за съвместимост за Проект"
17 Доставка на твърдо гориво за отоплителен сезон 2019-2020г. за нуждите на Община Горна Оряховица
18 Избор на изпълнител за изготвяне на финансов модел и бизнес план
19 Доставка на на почистващи препарати и материали, за нуждите на Община Горна Оряховица
20 Основен ремонт на обекти по обособени позиции

Страница 1 от 3

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица