1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация до заинтересованите да ползват спортен обект - Зала по самбо

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица, Ви информираме, че за спортен обект - Зала по самбо, находяща се на ет. 1 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община Горна съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. има заявен интерес за безвъзмездно ползване. Моля всички заинтересовани лица, които имат желание да ползват посочения спортен обект, да подадат своите заявления в срок от 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно 20.03.2020 г

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица