1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Договаряне без предварително обявление

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 „Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица"
2 "Предоставяна на ВиК услуги за периода 2020/2021г."
3 Доставка на горива по две обособени позиции
4 "Изменение по чл. 154 от ЗУТ на Проект"
5 "Изменение по чл. 154 от Закон за устройство на територията на проект"
6 Упражняване на авторски контрол за обект:Рекултивация на ДБО местност ,,Бабенец''
7 Упражняване на авторски надзор на СМР за обект: ,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица''
8 Упражняване на авторски контрол
9 Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Горна Оряховица за периода 2019/2020 г.
10 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци
11 Изпълнение на авторски надзор: „Укрепване на свлачище по улица от о.к. 943 до о.к. 933''-II етап
12 Доставка на горива по обособени позиции
13 Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители 2017г.
14 Доставка на природен газ за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет
15 Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции
16 Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители
17 Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01
18 Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01.
19 Изпълняване на авторски надзор на обект:,, Ремонт на стадион ,,Локомотив'' гр.Горна Оряховица ''
20 Изпълняване на авторски надзор на обект-изграждане на осветителна система, стадион '' Локомотив''

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица