1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Открита процедура

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Проект"
2 "Извършване на строително монтажни работи по Проект с цел изграждане на "Кризисен център""
3 „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“
4 „Доставка на електрическа енергия"
5 Извършване на строително монтажни работи по Проект:BG161PO001/5-2/2012/037
6 „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“
7 Доставка на хранителни продукти по 8 /осем/ обособени позиции
8 "Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица по обособени позиции"
9 "Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Горна Оряховица по обособени позиции"
10 „Ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици и пътища на територията на Община Горна Оряховица"
11 Доставка на хляб и хлебни изделия
12 Услуги по поддръжка на улично осветление на територията на Община Горна Оряховица
13 Автобусна линия Пловдив - Горна Оряховица
14 Доставка на електрическа енергия за периода 2019/2020 г.
15 „Доставка на техника за метене, миене и зимно поддържане”
16 Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде
17 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в гр.Г. О-ца
18 Доставка на хранителни продукти по обособени позиции
19 “ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН
20 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци

Страница 1 от 4

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица